Software na mieru

Našou špecializáciou je produkovanie inovatívnych a profesionálnych riešení software na mieru pre Vaše biznis potreby. S Tricode máte istotu a výhody, ktoré sú spojené so spoluprácou s jednou firmou počas celého dizajnu a vývoja softvérového cyklu. Rast a úspech Vašej spoločnosti máme vždy na zreteli.

zistite cenu vášho projektu

Vlastné software aplikácie

Predpripravené software balíčky sú pre niektoré spoločnosti postačujúce. Úspešné firmy však potrebujú software, ktorý je uspôsobený k ich biznis procesom a cieľom. Software aplikácie na mieru ponúkajú úsporné a spoľahlivé softvérové riešenia, ktoré sú prispôsobené každému klientovi zvlášť.
Náš tím sa špecializuje na :

programovacie jazyky java, sql, php, groovy

Ak hľadáte dlhodobého spoľahlivého partnera na realizovanie nových a inovatívnych myšlienok, ktoré Vašim zákazníkom poskytnú pridanú hodnotu a odlíšia Vás od konkurencie, umožní Vám to softvér na mieru od Tricode.

Vývoj softvéru pre Váš biznis

Vieme na mieru zhotoviť biznis softvér rôznej komplexity v oblastiach manažmentu biznis procesov alebo manažmentu zdrojov, riadenia zákazníckych vzťahov či vnútrofiremnej spolupráci. S naším biznis softvérom sa Vám bude Vaša firma ľahšie a efektívnejšie riadiť.

Vývoj softvérových produktov

Excelujeme v napĺňaní naších sľubov klientom, čo im umožňuje dostať sa na trh rýchlejšie a lepšie než konkurencia. Vyvíjame produkty, ktoré spĺňajú vysoké nároky na funkcionalitu. Vynikáme v rýchlom tempe a meniacich sa požiadavkách, máme dlhoročné skúsenosti s vývojom komerčných produktov rôznych rozsahov.